In dit blog wil ik een tweetal praktijkverhalen delen over regressietherapie. Op die manier kun je een beter beeld krijgen wat het inhoudt en hoe een sessie eruit zou kunnen zien.

Regressietherapie

Bij regressietherapie vragen we onder hypnose aan het innerlijk bewuste, ofwel je onbewuste brein, om je terug te brengen naar bijvoorbeeld de oorzaak van een probleem die je in je huidige leven ervaart. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook teruggaan naar de eerste keer dat je een bepaalt gevoel, gedachte of gedrag hebt ervaren. Je ervaart deze situatie als het ware opnieuw, maar in de aanwezigheid van je bewuste brein van het hier en nu.

Op deze manier kun je ontdekken welke keuze je ooit hebt gemaakt die je hebben geleid naar de situatie waar je nu in zit. Je innerlijk bewuste is je meest trouwe dienaar, alles wat je tegen je innerlijk bewuste vertelt wordt klakkeloos uitgevoerd en in iedere vergelijkbare situatie precies zo herhaald. Regressie kan binnen je huidige leven, maar kan ook naar vorige levens. Ik zal hierna twee praktijkverhalen beschrijven die ik met toestemming van de betreffende cliënten mocht delen.

Een verslag van een regressie binnen het huidige leven

Als 6-jarig meisje had ze een besluit genomen over zichzelf en hoe ze in het leven moet staan. Meer dan 20 jaar later is ze zich niet meer bewust van dat genomen besluit als 6-jarig meisje. Maar haar besluit ligt als een loden last op haar schouders. Ze loopt er tegenaan dat ze alsmaar op het best van haar kunnen moet presteren van zichzelf. En het geeft een enorm naar gevoel als ze daar niet aan kan voldoen.

In de sessie hypnotherapie die we op dit thema hebben gedaan, hebben we aan haar innerlijk bewuste gevraagd om terug te gaan naar de oorzaak van dat ze altijd het allerhoogste van zichzelf eist. En dat bracht haar in een situatie als 6-jarig meisje, waarin ze niet begreep wat ze fout had gedaan. Ze oordeelt over zichzelf dat ze nooit iets goed kan doen en dat ze daarom vanaf dat moment altijd het hoogste haalbare uit zichzelf moet halen. En zo ontwikkelde zich het patroon van enorm hoge eisen aan zichzelf stellen. In de sessie mocht ze tegen haar innerlijk bewuste vertellen dat het vanaf nu anders mag. Dat ze nu veilig is en dat fouten maken mag, want daar leer je alleen maar van. Het innerlijk bewuste kreeg nieuwe instructies over de manier waarop ze vanaf nu in iedere vergelijkbare situaties ondersteund mag worden.

Een verslag van een regressie naar een vorig leven

Tijdens de intake gaf ze aan graag eens terug te willen gaan naar een vorig leven. Omdat niet helemaal duidelijk was welke thema ze wilde inbrengen, hebben we ervoor gekozen om naar het leven terug te keren wat het meest van invloed is op haar leven die ze nu op dit moment leidt.

De hypnose werd geïnduceerd en we gingen op reis in de tijd. Haar innerlijk bewuste bracht haar in een tentendorp. Het jaartal was niet helemaal duidelijk voor haar. Ze was een vrouw met lang donker haar en er waren allemaal andere vrouwen met lang donker haar. De mannen waren er niet, die waren aan het jagen. Zij moest als eerste opstaan om alles klaar te zetten en als laatste naar bed nadat ze alles had opgeruimd. Zij regelde alles in het dorp. Ze voelde een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, zij mocht het dorp niet verlaten. Wat voelde ze zich gevangen en ongelukkig, ze wilde net als de mannen ook vrij zijn en het dorp uit kunnen gaan.

De berg

Toen ze aangaf dit leven op deze manier niet meer te willen, werd ze door één van de mannen bij haar keel gegrepen. Ze mocht niet weg, haar taak was dag in en dag uit in dat dorp te blijven en te zorgen en alles te regelen. De nacht erop besloot ze weg te lopen. Na een heel eind gelopen te hebben stond ze bovenop een berg. Ze wilde springen om haar leven te beëindigen, om vrij te kunnen zijn, zichzelf te verlossen uit dit bedrukkende leven. Ze heeft daar uren gestaan op die berg, maar ze durfde niet. Het gevoel van verantwoordelijkheid was té groot. Vlak voor iedereen wakker werd, kwam ze terug in het dorp en niemand had iets gemerkt. Tot ze stierf is ze in dat dorp gebleven. En toen ze stierf en haar ziel weer vrij was voelde ze zich zo vrij en gelukkig. Ze bedacht zich dat ze toen in die nacht had moeten springen, voor haar vrijheid moeten kiezen.

Na de sessie bleek ze net een beslissing in haar leven te hebben genomen die haar leidt naar grote vrijheid. In dit leven is ze wél gesprongen en heeft ze, zoals ze had afgesproken met haarzelf vanuit het vorige leven, voor zichzelf gekozen. Daarnaast waren allerlei patronen en keuzes in relaties enorm te plaatsen naar aanleiding van dit inzicht in dit vorige leven.