‘To find your prince, you have to kiss a lot of frogs’. Of je kust telkens dezelfde kikker in de hoop dat hij/zij tóch je prins(es) blijkt te zijn. In dit blog wil ik het hebben over die relatie waar je maar niet los van kan komen. Het gevoel voor die persoon is enorm diep, maar toch op de één of andere manier werkt het gewoon niet. Een patroon van aantrekken en afstoten ontstaat. Periodes dat het goed gaat en periodes dat er weer afstand is. Dit kan lang  duren en je ongelukkig maken.

Zielsverbinding

Een element wat kan meespelen en wat je zelf vaak niet in de gaten hebt, is de volgende. Iedereen is vaker hier op aarde geweest. En zo ken je ook veel mensen die je nu om je heen hebt vanuit andere levens. En heb je positieve ervaringen gehad met iemand in een vorig leven, krijg je zodra je die persoon in dit leven tegenkomt gelijk een vertrouwd gevoel van blijdschap en herkenning. Met deze persoon bestaat een zielsverbinding. Het is ook mogelijk dat je op het eerste gezicht een antipathie tegen iemand hebt. Dat  werkt vanuit eenzelfde zielsverbinding, en deze personen komen vanuit een andere intentie op je pad. Maar daar ga ik verder in dit blog niet op in.

Liefdesrelaties

Zo ontstaan ook liefdesrelaties. Bij de ontmoeting opent het plakboek van de ziel en alle herinneringen stromen naar buiten. Een relatie van diepe verbondenheid ontstaat en het is een feest van ware liefde en zielsherkenning. Maar nu komt het, dit soort relaties kunnen alleen stand houden als het in dit leven óók van mens tot mens helemaal goed zit. En daar zit het hem vaak in. De liefde van de ziel voor die ander is diep en onvoorwaardelijke (vanuit de herinneringen van één of meerdere vorige levens), maar van mens tot mens werkt het niet. Je blijft maar hangen in een relatie van aantrekken en afstoten.

Karmische relaties

Ik noem deze relaties, karmische relaties. Een kenmerk van dit soort relaties is, dat één van beiden steeds maar blijft geloven dat ergens in die ander een heel mooi persoon huist, dat is jouw prins(es). En jij doet maar je stinkende best om die prins(es) naar buiten te krijgen. Want jij ziet zo goed die gouden zon van binnen bij de ander. En daar maak je gelijk de fout. De hoop dat de ander nog verandert, en die prachtige kant die jij zo goed kan zien tevoorschijn tovert, houd je vast in deze relatie.

Ik heb vijf tips voor je

Tip 1

Blijf je niet blind staren op het zielsgevoel. In dit soort relaties heb je eigenlijk een dubbele relatie. Eentje van ziel tot ziel en eentje van mens tot mens. Focus je vooral op de relatie van mens tot mens. Zoals deze man/vrouw met mij omgaat, is dat wat ik wil en wat ik nodig heb? Is het grootste deel van de tijd dat we samen zijn fijn en maakt me dat blij? Is het antwoord oprecht nee, vraag je dan af of je verder moet gaan met deze relatie. In dit leven hoeft het niet zo te zijn dat jullie samen horen te zijn, bijvoorbeeld omdat jij je in andere levens verder hebt ontwikkelt dan de ander en dat jullie daardoor niet meer op hetzelfde niveau zitten. Die ander heeft dan dit leven of zelfs meerdere levens nodig om weer op hetzelfde niveau uit te komen. Gun de ander de ruimte om dat proces te doorlopen en gun jezelf intussen iemand die volledig voor je gaat, en waarbij het van mens tot mens klopt.

Tip 2

Werk aan je eigenwaarde. Als je jezelf niet op waarde schat dan tolereer je veel meer van een ander dan als je weet wat je waard bent. Dat is ook vaak een oorzaak waarom je überhaupt in dit soort relaties terecht komt. Want diep van binnen gun jij jezelf niet iemand die je op een fijne manier lief heeft. Je plaatst jezelf lager dan de ander en laat toe dat de ander jou verder naar beneden haalt. Over het opkrikken van je eigenwaarde ga ik nog een apart blog wijden.

Tip 3

Vraag aan mensen die dicht bij jou staan en die jou een warm hart toedragen hoe zij aankijken tegen deze relatie. Vraag het alleen aan mensen die jou eerlijk zullen antwoorden en vanuit een zuiver gevoel. Het kan behoorlijk pijnlijk zijn om dan het antwoord te horen, maar het kan wel je ogen openen voor zaken die jij zelf misschien nog niet kunt zien.

Tip 4

Hou op te proberen om die innerlijke gouden zon, die mooie kant van de ander naar buiten te laten komen. Jij bent niet de degene die dat kan doen, dat kan de ander alleen maar zelf doen. En om dat te doen moet de ander zijn of haar eigen processen aangaan, levenslessen leren en andere keuzes maken in het leven.

Tip 5

Ga eens langs bij mij of een andere regressietherapeut en ga onderzoeken waar of hoe jullie ziels-connectie is ontstaan. Soms zit er een ziels-afspraak op die ontbonden mag worden. Een ziels-afspraak kan bijvoorbeeld zijn dat jullie als zielen hebben afgesproken er áltijd voor elkaar te zijn, dat is nogal wat! Je kunt je voorstellen dat dit enorm belemmerend kan zijn en ongezond voor je zielspad. Ook kan het krijgen van inzicht in een vorig gezamenlijk leven enorm veel helpen om perspectief te krijgen in jullie leven samen in het hier en nu en waarom het nu niet werkt.